Wybory Samorządowe 2018
Wybory zakończone
Kandydaci w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
Zasieg okregu: Miasto Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki
Zasieg okregu: Miasto Konin, powiaty: koniński, kolski, słupecki, turecki